top of page

Cenník

Feng Shui analýza priestoru, poradenstvo, konzultácia   Cena 150

Analýza priestoru na danom mieste. Dopredu pošlete pôdorys priestoru, alebo situáciu domu. Analýza priestoru a poradenstvo je liečenie priestoru. Pracujem s MingGua a Letiacou hviezdou.

Poradenstvo, konzultácia pri riešení interiéru   Cena 50/1hod

Konzultácie zahŕňajú stretnutia, návštevy showroomov, výber podláh, materiálov, zladenie farebnosti.

Zameranie priestoru   Cena 10€/1m2       doba dodania: 2 týždne

Pre začiatok projekčných prác je potrebné priestor zamerať. Cena zahŕňa obhliadku priestoru, zameranie skutkového stavu priestoru vrátane stien, stropov, prekreslenie do digitálnej podoby (.dwg, .pdf) Výsledkom je 3D model priestoru slúžiaci ako podklad pre návrh interiéru. Dispozíciu a návrh interiéru je možné vyhotoviť aj bez zamerania z výkresov, ktoré máte, na tvorbu projektu pre cenovú ponuku je zameranie nevyhnutné.

Dispozičné riešenie   Cena 20€/1m2      doba dodania: 4 týždne

Návrh dispozície (spaceplan) slúži na zefektívnenie pôdorysov a získanie predstavy o možnostiach ich využitia. Výsledkom je návrh pôdorysu v 2D so základnými rozmermi, ktorý spravidla obsahuje viac variantov. Ide napríklad o rozmiestnenie nábytku v miestnostiach a o dispozičné zmeny, pokiaľ sú predmetom návrhu.

Interiérová štúdia   Cena od 50€/1m2    doba dodania: 12 týždňov

Návrh interiéru vytvárame na základe vašich požiadaviek na dizajn, funkčnosť, termín realizácie a rozpočet. Výsledkom je štúdia interiéru vo forme vizualizácii s použitím reálnych zariaďovacích predmetov a materiálov. Zo štúdie vieme odhadnúť približnú cenu a dĺžku trvania realizácie a slúži ako podklad projektu pre cenovú ponuku. Cena platí pre priestory od 100m².

Projekt pre cenovú ponuku   Cena od 60€/1m2    doba dodania: 12 týždňov

V podklade pre cenovú ponuku rozpracujeme návrh do detailov tak, aby bolo možné získať cenovú ponuku realizácie. Projekt obsahuje výkresy stropov, stien a podláh s rozmiestnením elektroinštalácii, vývodov vody a iných prvkov. Súčasťou dokumentácie sú výkresy nábytku na mieru a podrobná špecifikácia použitých prvkov s cenovou ponukou realizácie na kľúč.

Realizačný projekt stavebnej časti a koordinácia profesistov   Cena od 60/1m2    doba dodania: 8 týždňov

Pri interiéroch so stavebnými úpravami, resp. so špeciálnymi požiadavkami na technológie (rekuperácia, chladenie, inteligentná elektroinštalácia) môžu byť potrebné samostatné realizačné projekty architektúry a profesistov a ich vzájomná koordinácia. Celková cena projektu je určená od náročnosti jednotlivých projektov.

Autorský dozor   Cena 20/1hod

Autorský dozor zahŕňa návštevy stavby počas realizácie jedenkrát za týždeň, kedy vizuálne overíme súlad projektu s realizáciou. Autorský dozor neobsahuje úpravu projektu počas výstavby, riadenie stavby, koordináciu firiem a odborný dohľad nad realizáciou interiéru. Pri realizácii na kľúč je autorský dozor bezplatný.

Pre viac infomácií ma prosím kontaktujte prostredníctvom t.č. +421905523639, alebo emailom na: medasova@gmail.com

Veľmi rada pomôžem aj Vám.

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page